Projekt ogrodu przydomowego - w skład projektu wchodzą: inwentaryzacja, rzut koncepcyjny 
      w kolorze z rozmieszczeniem roślin, rabat oraz zróżnicowaniem nawierzchni, wizualizacje 3D,
      projekt wykonawczy - rzut z wymiarami szczegółowym opisem zastosowanej roślinności, zestawieniem 
      ilościowym, projektem ułożenia nawierzchni oraz projektami małej architektury. Istnieje możliwość nadzoru wykonawczego.


      Projekt ogrodu przy budynkach użyteczności publicznej - projekt zawiera wszystkie pozycje
      jak w przypadku ogrodu przydomowego


      Aranżacja zielenią balkonów, tarasów oraz wnętrz takich jak sklepy, galerie itp.


      Projekty zieleni miejskiej, osiedlowej


      Indywidualne projekty nawierzchni


      Indywidualne projekty małej architektury


      Dobór roślinności (sezonowej) w pojemnikach przy budynkach użyteczności publicznej, hotelach, restauracjach itp.


      Inwentaryzacje dendrologiczne