Projekt ogrodu przydomowego

      Etap I - wspólnie z Państwem ustalamy główne założenia projektowe, zakres prac projektowych, jakie mają
      Państwo upodobania, jakie funkcje ma spełniać ogród, np. funkcję reprezentacyjną rekreacyjną, użytkową, itp.
      Uzyskane informacje są podstawą do sporządzenia wyceny oraz projektu koncepcyjnego.
      Na pierwszym spotkaniu wykonuję pomiary i w miarę potrzeb inwentaryzację dendrologiczną. 

      Etap II - przygotowuję projekt koncepcyjny ogrodu w postaci rzutów płaskich, zazwyczaj 2-3 wersje z wstępnym
      doborem kolorystyki, materiałów i roślin. Po zaakceptowaniu jednej z wersji przygotowujęszczegółowy dobór roślinności,
      materiałów i nawierzchni oraz wizualizacje 3D. Po zaakceptowaniu wszystkich elementów projektu, sporządzam niezbędne
      rysunki wykonawcze wraz z wymiarami, opisami i zestawieniem ilościowym. 

      Etap III - ostatnim etapem jest realizacja projektu, istnieje możliwość realizacji projektu z współpracującymi firmami
      wykonawczymi lub opcja realizacji projektu przez firmę wybraną przez Państwa - w takim przypadku zajmuję sie
      nadzorem nad wykonywanymi pracami, ilość wizyt na miejscu realizacji ustalana jest indywidualnie


      *Etapy współpracy przy pozostałych wariantach ustalane są indywidualnie.

      *Projekt wyceniany jest indywidualnie, wycena zależy od zakresu prac, jak również od projektowanej powierzchni.